Η επιχείρηση  mybabymall σας παρουσιάζει και σας προσφέρει επιλεγμένα προϊόντα για το παιδί και τον γονέα (βρεφικά ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, παιχνίδια, βιβλία κ.λπ.), δικά της και τρίτων, παρέχοντας στις καλύτερες εταιρίες του χώρου υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαφήμισης και ενοικίαση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο για την προβολή, διαφήμιση και κυκλοφορία του ονόματός τους και των προϊόντων / υπηρεσιών τους, που προορίζονται να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες σας.

Σας καλωσορίζουμε και σας καλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας που ακολουθούν.

Ελένη Μαργαρίτη, οδός Μπουρνόβα αρ. 14 – Νέα Ιωνία Αττικής ΤΚ 14232 με ΑΦΜ 131769498 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, 2114086944 , ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mybabymall.gr.

 

Τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας διέπεται από τους παρακάτω όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους σας καλούμε να διαβάζετε προσεκτικά, πριν από κάθε συναλλαγή. Η χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς συνεπάγεται αποδοχή των παρουσών όρων χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστολογίου, εκτός όσων διέπονται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της mybabymall και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή, ρητή άδεια της mybabymall ή του τρίτου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η mybabymall (ή οι δικαιοπάροχοι αυτής) διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο και όφελος επί των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε αναπαραγωγή, δημιουργία αντιτύπων, αντιγραφή, πώληση, εμπόριο ή μεταπώληση των υπηρεσιών και προϊόντων για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός εάν διαθέτετε ειδική άδεια για τέτοιου είδους πρακτικές βάσει ειδικού συμφωνητικού με την mybabymall.

Καμία διάταξη των Όρων δεν σας παρέχει το δικαίωμα χρήσης εμπορικού ονόματος, εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσιών, λογότυπου και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων της mybabymall.

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Εξωτερικοί σύνδεσμοι αφορούν πηγές εκτός ελέγχου της mybabymall. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την mybabymall, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της mybabymall αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία απευθείας από εμάς, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της ενότητας Προστασία Δεδομένων, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Συνεπώς, οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους της Προστασίας Δεδομένων για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η mybabymall έχει συμμορφωθεί και τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διενεργώντας τακτικούς ελέγχους και εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας στην τήρηση ολοκληρωμένου σχεδίου ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την mybabymall η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας αποτελεί συνεχή προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε και αναθεωρούμε τακτικά, ακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις στα πρότυπα ασφάλειας, όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η  mybabymall χρησιμοποιεί πρωτόκολλο με κρυπτογράφηση  για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας, μέσω ασφαλούς τραπεζικού περιβάλλοντος (δείτε και ενότητα «τρόποι πληρωμής»). Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.3 (Signature Algorithm: SHA256). Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Μία κρυπτογραφημένη επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται  προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Εμείς δεν αποθηκεύουμε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας.

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της mybabymall στον παρόντα ιστοχώρο ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της mybabymall ή των δικαιοπαρόχων της διατίθενται «ως έχουν» και «εφόσον διατίθενται».

Συγκεκριμένα, η mybabymall ή, κατά περίπτωση, οι δικαιοπάροχοι αυτής δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες παρέχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτά, τα οποία είναι αληθινά και νόμιμα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, όμως δεν σας δηλώνουν ή σας εγγυώνται ότι η χρήση των υπηρεσιών εκ μέρους σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, διότι εσείς οφείλετε να έχετε ελέγξει από πριν ότι η εν λόγω χρήση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας.

Η mybabymall εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Οι ενημερώσεις του περιεχομένου πραγματοποιούνται με βάση τη διαθεσιμότητα του υλικού και ενδεχομένως δίχως προκαθορισμένη περιοδικότητα. Η mybabymall δεν φέρει ευθύνη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, ιδίως του περιεχομένου τρίτων συνεργατών μας και της διαθεσιμότητας και έγκαιρης παράδοσης των δικών τους προϊόντων, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η mybabymall δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η mybabymall ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η mybabymall, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η mybabymall δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως, η mybabymall δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η mybabymall.

Συμφωνείτε ότι η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που επιτρέπονται από (α) τους Όρους και (β) την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό ή γενικά τα συναλλακτικά ήθη κι ότι δεν θα εμπλακείτε σε οποιαδήποτε παράνομη ή μη νόμιμη δραστηριότητα για την οποία η mybabymall απαλλάσσεται με ρητή κι ανέκκλητη δήλωσή σας από οποιαδήποτε ευθύνη.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και ότι η mybabymall δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι σε εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος) για την όποια παραβίαση των υποχρεώσεών σας βάσει των Όρων, καθώς και για τις συνέπειες που απορρέουν από μια τέτοια παραβίαση (συμπεριλαμβανομένης της όποιας απώλειας ή ζημίας θετικής ή αποθετικής).

Η mybabymall σας προτείνει υψηλής ποιότητας και χρησιμότητας προϊόντα για το παιδί και τον γονέα (βρεφικά ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, παιχνίδια, βιβλία κ.λπ.), τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ή απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Μετά την εγγραφή των στοιχείων σας και την καταχώρηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail, το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της mybabymall, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mail, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας. Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:

 • Παραλαβή παραγγελίας: Όταν η παραγγελία σας έχει παραληφθεί από συνεργάτη της εταιρείας μας ο οποίος την ελέγχει ως προς την ορθότητα και πληρότητά της.
 • Εξέλιξη παραγγελίας: Η παραγγελία σας βρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης προϊόντων στην αποθήκη μας.
 • Αποστολή: Τα προϊόντα της παραγγελίας συλλέχθηκαν και έχουν δρομολογηθεί για αποστολή στο χώρο σας.
 • Ακυρωμένη: Η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί μετά από δικό σας αίτημα ή αδύνατης επικοινωνίας μαζί σας, μετά την από μέρους σας παροχή ανακριβών στοιχείων.

Σε περίπτωση που στην εκτέλεση της παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς ηλεκτρονικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε επιβαλλόμενος ΦΠΑ.  Οι τιμές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες, χωρίς δικαίωμα αναγωγής σε μονάδα ενώ η mybabymall επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές με ταυτόχρονη έγκαιρη ενημέρωσή σας.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτησή σας η mybabymall σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, για όσες παραγγελίες γίνονται απ΄ευθείας μέσω του δικού μας ιστοχώρου:

 • Μέσω πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, στην μεν ηλεκτρονική η σελίδα μας θα σας ανακατευθύνει, στην δε τηλεφωνική θα σταλεί στο email σύνδεσμος, ώστε να οδηγηθείτε σε ασφαλές περιβάλλον για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Για την ολοκλήρωση της χρέωσης και σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα ασφαλείας θα ζητηθεί να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης που ορίζει το τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα σας, όπως π.χ. η συμπλήρωση κωδικού μίας χρήσης (OTP), o οποίος αποστέλλεται από το τραπεζικό ίδρυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει σε αυτό. Μπορεί να ισχύουν εναλλακτικοί τρόποι ταυτοποίησης μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων όπως π.χ. έγκριση μέσω εφαρμογής Web Banking κ.α. Ο τρόπος ταυτοποίησης εξαρτάται αποκλειστικά από το τραπεζικό ίδρυμα και ενδέχεται να αλλάξει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του.

Η συναλλαγή ξεκινά με δέσμευση (προέγκριση) της αξίας της παραγγελίας στην κάρτα σας, η οποία οριστικοποιείται κατά την αποστολή του δέματος. Σε περίπτωση που λήξει η προέγκριση ή ακυρωθεί η παραγγελία, η αποδέσμευση του ποσού γίνεται από εμάς άμεσα και για τυχόν καθυστερήσεις την ευθύνη έχει η τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σας.

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (Signature Algorithm: SHA256) και ψηφιακή πιστοποίηση, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Όπου σύμφωνα με τον νόμο προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου, αυτή θα πρέπει να γίνει με χρήση εταιρικής κάρτας, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο – ελεύθερο επαγγελματία ή ατομική επιχείρηση, μπορεί να γίνει χρήση της προσωπικής κάρτας του ελευθέρου επαγγελματία ή του φορέα της επιχείρησης.

 • Με κατάθεση σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς των συνεργαζόμενων με εμάς τραπεζών:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ
VIVA WALLET GR9270100000000551043961823

Σας παρακαλούμε όπως αναφέρατε στην κατάθεσή σας στην τράπεζα το όνομά σας για να μπορέσουμε να συσχετίσουμε την παραγγελία σα ς με την κατάθεση των χρημάτων και να δρομολογήσουμε άμεσα την παράδοση των προϊόντων σε εσάς. Η όποια προμήθεια της τράπεζας για τέτοιου είδους συναλλαγές δεν βαρύνει την mybabymall. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους επιπλέον τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Σάββατο από τις 9.00 μέχρι 17.00 για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ίδιες ώρες για τις πρωτεύουσες όλων των νομών της Κρήτης. Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας ή εταιρίας ταχυμεταφορών. Ειδικά για τις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το προηγούμενο βράδυ της ημέρας παράδοσης θα λάβετε ένα SMS με εκτίμηση για το εύρος της ώρας παράδοσης, στο κινητό τηλέφωνο που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 Δευτέρα με Σάββατο και η mybabymall αποστέλλει την παραγγελία σας:

 • την επόμενη ημέρα στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται το Σάββατο δρομολογούνται απευθείας για Τρίτη. Εντός 2 έως 3 εργάσιμων ημερών στις πρωτεύουσες των νομών της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης και εντός 3-5 εργάσιμων ημερών, σε άλλα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι παραπάνω χρόνοι ισχύουν εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα για αποστολή και δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Για τις παραπάνω παραδόσεις συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένες εταιρείες courier και μεταφορικές. Σε αυτές παραδίδουμε την επόμενη εργάσιμη τα προϊόντα, οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά στο τελικό καταναλωτή, οι ίδιες ή μέσω τρίτης συνεργαζόμενης εταιρίας.

Έξοδα αποστολής:

Για παραγγελίες αξίας 60€ και άνω τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.

Για παραγγελίες αξίας κάτω των 60€ τα μεταφορικά έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:

 • 3€ για παραδόσεις εντός του δικτύου διανομής της mybabymall (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα).
 • Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για την υπόλοιπη Ελλάδα, ανάλογα με τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας:

EΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 60€
  2kg 2-4kg 4-6kg >6kg
ΜΙΚΡΟ ΔΕΜΑ 3€ 5€ 6€ 8,5€
ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΜΑ 4€ 6€ 8,5€ 10€

Αν είσαστε καταναλωτής, σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet), μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα, κατόπιν αιτήματός σας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς. Εκτός από την περίπτωση όπου το προϊόν μπορεί να επιστραφεί με τακτικό ταχυδρομείο (όχι courier), το κόστος επιστροφής βαρύνει εσάς. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, εντός της ίδιας προθεσμίας, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο εσείς είχατε επιλέξει για να μας καταβάλετε το τίμημα. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής προβαίνουμε στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας όταν επιστραφεί σε εμάς το προϊόν και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Αν τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δεν καλύπτονται από την mybabymall και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα, όπως π.χ. αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή αγαθά σφραγισμένα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προ επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Χωρίς περιορισμό του δικαιώματος Υπαναχώρησης, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, μπορείτε να κάνετε πίσω («εμφάνιση προηγούμενης σελίδας») και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας το χαρακτηριστικό κουμπί. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να μας καλέστε και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας και ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζει ένας καταναλωτής ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές από τα ελαττώματα παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

Για κάθε προϊόν το οποίο αγοράζετε ισχύει η προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση για πραγματικά ελαττώματα. Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται συνήθως επίσης από την έγγραφη εμπορική εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (του λοιπού “ο Προμηθευτής”). Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη σημασία στην ειδική ενημέρωση η οποία γίνεται κατά περίπτωση αν δεν προσφέρουν οι παραγωγοί εμπορική εγγύηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμωμένη διάρκεια ζωής τουλάχιστο δύο ετών. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εμπορικής εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε τα εξής:

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.

Η εμπορική εγγύηση που παρέχεται σε καταναλωτές πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής ενός καταναλωτικού αγαθού υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή υποχρεώσεών του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων η mybabymall, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνσή σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.

Τέλος η mybabymall έχει απέναντί σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνσή σας ή την αντικατάστασή του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία ή αν εν γνώσει σας προμηθευτήκατε προϊόντα τα οποία έχουν ελαττώματα ή έχουν επισκευασθεί. Η mybabymall έχει επιπλέον των ανωτέρω υποχρέωση αποζημίωσης μόνο αν από υπαιτιότητά της προκλήθηκε το ελάττωμα. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας από την πώληση του προϊόντος από την mybabymall σε εσάς.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Συμφωνείτε ότι εάν η mybabymall δεν ασκεί ή δεν επιβάλλει νομικά δικαιώματα ή τρόπους ικανοποίησης που περιγράφονται στους Όρους (ή τα οποία αποτελούν δικαιώματα της mybabymall σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), αυτή η πρακτική δεν εκλαμβάνεται ως επίσημη παραίτηση της mybabymall από τα δικαιώματά της και ότι τα εν λόγω δικαιώματα και τρόποι ικανοποίησης εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεσή της.

Εάν οποιαδήποτε δικαστική αρχή που είναι καθ’ ύλην αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν σε τέτοιου είδους ζητήματα αποφασίσει ότι ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων δεν είναι έγκυρες, τότε οι εν λόγω διατάξεις καταργούνται από τους Όρους χωρίς αυτό να επεκτείνεται στις λοιπές διατάξεις των Όρων. Οι λοιπές διατάξεις των Όρων εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ και να εφαρμόζονται.

Ανωτέρα βία: Η διακοπή των γραμμών επικοινωνίας τρίτων παρόχων ρητά συμφωνείται ότι συνιστά ανωτέρα βία για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει η mybabymall.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η mybabymall  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η mybabymall  αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους Όρους.

Οι Όροι και η δική σας σχέση με την mybabymall  σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας διέπεται από τους νόμους της ελληνικής πολιτείας. Εσείς και η mybabymall συμφωνείτε να υπόκεισθε στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Παρά τα παραπάνω, συμφωνείτε ότι η mybabymall  εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων (ή τη λήψη αντίστοιχης μορφής επειγόντων μέτρων αποκατάστασης) σε κάθε περιοχή δωσιδικίας.

Όλοι οι παραπάνω όροι συμφωνούνται ως ουσιώδεις.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την mybabymall ή αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση προσωπικών δεδομένων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@mybabymall.gr .

Η επιχείρηση  mybabymall σας παρουσιάζει και σας προσφέρει επιλεγμένα προϊόντα για το παιδί και τον γονέα (βρεφικά ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, παιχνίδια, βιβλία κ.λπ.), δικά της και τρίτων, παρέχοντας στις καλύτερες εταιρίες του χώρου υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαφήμισης και ενοικίαση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο για την προβολή, διαφήμιση και κυκλοφορία του ονόματός τους και των προϊόντων / υπηρεσιών τους, που προορίζονται να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες σας.

Σας καλωσορίζουμε και σας καλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας που ακολουθούν.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

10. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

11. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

16. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ελένη Μαργαρίτη, οδός Μπουρνόβα αρ. 14 – Νέα Ιωνία Αττικής ΤΚ 14232 με ΑΦΜ 131769498 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, 2114086944 , ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mybabymall.gr.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας διέπεται από τους παρακάτω όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους σας καλούμε να διαβάζετε προσεκτικά, πριν από κάθε συναλλαγή. Η χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς συνεπάγεται αποδοχή των παρουσών όρων χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστολογίου, εκτός όσων διέπονται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της mybabymall και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή, ρητή άδεια της mybabymall ή του τρίτου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η mybabymall (ή οι δικαιοπάροχοι αυτής) διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο και όφελος επί των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε αναπαραγωγή, δημιουργία αντιτύπων, αντιγραφή, πώληση, εμπόριο ή μεταπώληση των υπηρεσιών και προϊόντων για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός εάν διαθέτετε ειδική άδεια για τέτοιου είδους πρακτικές βάσει ειδικού συμφωνητικού με την mybabymall.

Καμία διάταξη των Όρων δεν σας παρέχει το δικαίωμα χρήσης εμπορικού ονόματος, εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσιών, λογότυπου και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων της mybabymall.

4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Εξωτερικοί σύνδεσμοι αφορούν πηγές εκτός ελέγχου της mybabymall. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την mybabymall, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της mybabymall αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία απευθείας από εμάς, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της ενότητας Προστασία Δεδομένων, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Συνεπώς, οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους της Προστασίας Δεδομένων για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η mybabymall έχει συμμορφωθεί και τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διενεργώντας τακτικούς ελέγχους και εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας στην τήρηση ολοκληρωμένου σχεδίου ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την mybabymall η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας αποτελεί συνεχή προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε και αναθεωρούμε τακτικά, ακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις στα πρότυπα ασφάλειας, όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η  mybabymall χρησιμοποιεί πρωτόκολλο με κρυπτογράφηση  για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας, μέσω ασφαλούς τραπεζικού περιβάλλοντος (δείτε και ενότητα «τρόποι πληρωμής»). Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.3 (Signature Algorithm: SHA256). Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Μία κρυπτογραφημένη επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται  προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Εμείς δεν αποθηκεύουμε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας.

7. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της mybabymall στον παρόντα ιστοχώρο ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της mybabymall ή των δικαιοπαρόχων της διατίθενται «ως έχουν» και «εφόσον διατίθενται».

Συγκεκριμένα, η mybabymall ή, κατά περίπτωση, οι δικαιοπάροχοι αυτής δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες παρέχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτά, τα οποία είναι αληθινά και νόμιμα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, όμως δεν σας δηλώνουν ή σας εγγυώνται ότι η χρήση των υπηρεσιών εκ μέρους σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, διότι εσείς οφείλετε να έχετε ελέγξει από πριν ότι η εν λόγω χρήση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η mybabymall εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Οι ενημερώσεις του περιεχομένου πραγματοποιούνται με βάση τη διαθεσιμότητα του υλικού και ενδεχομένως δίχως προκαθορισμένη περιοδικότητα. Η mybabymall δεν φέρει ευθύνη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, ιδίως του περιεχομένου τρίτων συνεργατών μας και της διαθεσιμότητας και έγκαιρης παράδοσης των δικών τους προϊόντων, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η mybabymall δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η mybabymall ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η mybabymall, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η mybabymall δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως, η mybabymall δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η mybabymall.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Συμφωνείτε ότι η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που επιτρέπονται από (α) τους Όρους και (β) την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό ή γενικά τα συναλλακτικά ήθη κι ότι δεν θα εμπλακείτε σε οποιαδήποτε παράνομη ή μη νόμιμη δραστηριότητα για την οποία η mybabymall απαλλάσσεται με ρητή κι ανέκκλητη δήλωσή σας από οποιαδήποτε ευθύνη.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και ότι η mybabymall δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι σε εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος) για την όποια παραβίαση των υποχρεώσεών σας βάσει των Όρων, καθώς και για τις συνέπειες που απορρέουν από μια τέτοια παραβίαση (συμπεριλαμβανομένης της όποιας απώλειας ή ζημίας θετικής ή αποθετικής).

10. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η mybabymall σας προτείνει υψηλής ποιότητας και χρησιμότητας προϊόντα για το παιδί και τον γονέα (βρεφικά ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, παιχνίδια, βιβλία κ.λπ.), τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ή απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Μετά την εγγραφή των στοιχείων σας και την καταχώρηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail, το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της mybabymall, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mail, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας. Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:

 • Παραλαβή παραγγελίας: Όταν η παραγγελία σας έχει παραληφθεί από συνεργάτη της εταιρείας μας ο οποίος την ελέγχει ως προς την ορθότητα και πληρότητά της.
 • Εξέλιξη παραγγελίας: Η παραγγελία σας βρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης προϊόντων στην αποθήκη μας.
 • Αποστολή: Τα προϊόντα της παραγγελίας συλλέχθηκαν και έχουν δρομολογηθεί για αποστολή στο χώρο σας.
 • Ακυρωμένη: Η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί μετά από δικό σας αίτημα ή αδύνατης επικοινωνίας μαζί σας, μετά την από μέρους σας παροχή ανακριβών στοιχείων.

Σε περίπτωση που στην εκτέλεση της παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

11. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς ηλεκτρονικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε επιβαλλόμενος ΦΠΑ.  Οι τιμές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες, χωρίς δικαίωμα αναγωγής σε μονάδα ενώ η mybabymall επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές με ταυτόχρονη έγκαιρη ενημέρωσή σας.

12. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτησή σας η mybabymall σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, για όσες παραγγελίες γίνονται απ΄ευθείας μέσω του δικού μας ιστοχώρου:

 • Μέσω πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, στην μεν ηλεκτρονική η σελίδα μας θα σας ανακατευθύνει, στην δε τηλεφωνική θα σταλεί στο email σύνδεσμος, ώστε να οδηγηθείτε σε ασφαλές περιβάλλον για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Για την ολοκλήρωση της χρέωσης και σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα ασφαλείας θα ζητηθεί να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης που ορίζει το τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα σας, όπως π.χ. η συμπλήρωση κωδικού μίας χρήσης (OTP), o οποίος αποστέλλεται από το τραπεζικό ίδρυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει σε αυτό. Μπορεί να ισχύουν εναλλακτικοί τρόποι ταυτοποίησης μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων όπως π.χ. έγκριση μέσω εφαρμογής Web Banking κ.α. Ο τρόπος ταυτοποίησης εξαρτάται αποκλειστικά από το τραπεζικό ίδρυμα και ενδέχεται να αλλάξει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του.

Η συναλλαγή ξεκινά με δέσμευση (προέγκριση) της αξίας της παραγγελίας στην κάρτα σας, η οποία οριστικοποιείται κατά την αποστολή του δέματος. Σε περίπτωση που λήξει η προέγκριση ή ακυρωθεί η παραγγελία, η αποδέσμευση του ποσού γίνεται από εμάς άμεσα και για τυχόν καθυστερήσεις την ευθύνη έχει η τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σας.

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (Signature Algorithm: SHA256) και ψηφιακή πιστοποίηση, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Όπου σύμφωνα με τον νόμο προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου, αυτή θα πρέπει να γίνει με χρήση εταιρικής κάρτας, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο – ελεύθερο επαγγελματία ή ατομική επιχείρηση, μπορεί να γίνει χρήση της προσωπικής κάρτας του ελευθέρου επαγγελματία ή του φορέα της επιχείρησης.

 • Με κατάθεση σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς των συνεργαζόμενων με εμάς τραπεζών:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ
VIVA WALLET GR9270100000000551043961823

Σας παρακαλούμε όπως αναφέρατε στην κατάθεσή σας στην τράπεζα το όνομά σας για να μπορέσουμε να συσχετίσουμε την παραγγελία σα ς με την κατάθεση των χρημάτων και να δρομολογήσουμε άμεσα την παράδοση των προϊόντων σε εσάς. Η όποια προμήθεια της τράπεζας για τέτοιου είδους συναλλαγές δεν βαρύνει την mybabymall. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους επιπλέον τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Σάββατο από τις 9.00 μέχρι 17.00 για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ίδιες ώρες για τις πρωτεύουσες όλων των νομών της Κρήτης. Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας ή εταιρίας ταχυμεταφορών. Ειδικά για τις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το προηγούμενο βράδυ της ημέρας παράδοσης θα λάβετε ένα SMS με εκτίμηση για το εύρος της ώρας παράδοσης, στο κινητό τηλέφωνο που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 Δευτέρα με Σάββατο και η mybabymall αποστέλλει την παραγγελία σας:

 • την επόμενη ημέρα στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται το Σάββατο δρομολογούνται απευθείας για Τρίτη. Εντός 2 έως 3 εργάσιμων ημερών στις πρωτεύουσες των νομών της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης και εντός 3-5 εργάσιμων ημερών, σε άλλα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι παραπάνω χρόνοι ισχύουν εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα για αποστολή και δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Για τις παραπάνω παραδόσεις συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένες εταιρείες courier και μεταφορικές. Σε αυτές παραδίδουμε την επόμενη εργάσιμη τα προϊόντα, οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά στο τελικό καταναλωτή, οι ίδιες ή μέσω τρίτης συνεργαζόμενης εταιρίας.

Έξοδα αποστολής:

Για παραγγελίες αξίας 60€ και άνω τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.

Για παραγγελίες αξίας κάτω των 60€ τα μεταφορικά έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:

 • 3€ για παραδόσεις εντός του δικτύου διανομής της mybabymall (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα).
 • Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για την υπόλοιπη Ελλάδα, ανάλογα με τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας:

EΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 60€
  2kg 2-4kg 4-6kg >6kg
ΜΙΚΡΟ ΔΕΜΑ 3€ 5€ 6€ 8,5€
ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΜΑ 4€ 6€ 8,5€ 10€

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αν είσαστε καταναλωτής, σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet), μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα, κατόπιν αιτήματός σας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς. Εκτός από την περίπτωση όπου το προϊόν μπορεί να επιστραφεί με τακτικό ταχυδρομείο (όχι courier), το κόστος επιστροφής βαρύνει εσάς. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, εντός της ίδιας προθεσμίας, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο εσείς είχατε επιλέξει για να μας καταβάλετε το τίμημα. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής προβαίνουμε στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας όταν επιστραφεί σε εμάς το προϊόν και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Αν τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δεν καλύπτονται από την mybabymall και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα, όπως π.χ. αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή αγαθά σφραγισμένα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προ επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Χωρίς περιορισμό του δικαιώματος Υπαναχώρησης, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, μπορείτε να κάνετε πίσω («εμφάνιση προηγούμενης σελίδας») και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας το χαρακτηριστικό κουμπί. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να μας καλέστε και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας και ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

16. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζει ένας καταναλωτής ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές από τα ελαττώματα παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

Για κάθε προϊόν το οποίο αγοράζετε ισχύει η προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση για πραγματικά ελαττώματα. Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται συνήθως επίσης από την έγγραφη εμπορική εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (του λοιπού “ο Προμηθευτής”). Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη σημασία στην ειδική ενημέρωση η οποία γίνεται κατά περίπτωση αν δεν προσφέρουν οι παραγωγοί εμπορική εγγύηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμωμένη διάρκεια ζωής τουλάχιστο δύο ετών. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εμπορικής εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε τα εξής:

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.

Η εμπορική εγγύηση που παρέχεται σε καταναλωτές πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής ενός καταναλωτικού αγαθού υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή υποχρεώσεών του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων η mybabymall, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνσή σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.

Τέλος η mybabymall έχει απέναντί σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνσή σας ή την αντικατάστασή του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία ή αν εν γνώσει σας προμηθευτήκατε προϊόντα τα οποία έχουν ελαττώματα ή έχουν επισκευασθεί. Η mybabymall έχει επιπλέον των ανωτέρω υποχρέωση αποζημίωσης μόνο αν από υπαιτιότητά της προκλήθηκε το ελάττωμα. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας από την πώληση του προϊόντος από την mybabymall σε εσάς.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Συμφωνείτε ότι εάν η mybabymall δεν ασκεί ή δεν επιβάλλει νομικά δικαιώματα ή τρόπους ικανοποίησης που περιγράφονται στους Όρους (ή τα οποία αποτελούν δικαιώματα της mybabymall σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), αυτή η πρακτική δεν εκλαμβάνεται ως επίσημη παραίτηση της mybabymall από τα δικαιώματά της και ότι τα εν λόγω δικαιώματα και τρόποι ικανοποίησης εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεσή της.

Εάν οποιαδήποτε δικαστική αρχή που είναι καθ’ ύλην αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν σε τέτοιου είδους ζητήματα αποφασίσει ότι ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων δεν είναι έγκυρες, τότε οι εν λόγω διατάξεις καταργούνται από τους Όρους χωρίς αυτό να επεκτείνεται στις λοιπές διατάξεις των Όρων. Οι λοιπές διατάξεις των Όρων εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ και να εφαρμόζονται.

Ανωτέρα βία: Η διακοπή των γραμμών επικοινωνίας τρίτων παρόχων ρητά συμφωνείται ότι συνιστά ανωτέρα βία για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει η mybabymall.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η mybabymall  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η mybabymall  αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους Όρους.

Οι Όροι και η δική σας σχέση με την mybabymall  σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας διέπεται από τους νόμους της ελληνικής πολιτείας. Εσείς και η mybabymall συμφωνείτε να υπόκεισθε στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Παρά τα παραπάνω, συμφωνείτε ότι η mybabymall  εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων (ή τη λήψη αντίστοιχης μορφής επειγόντων μέτρων αποκατάστασης) σε κάθε περιοχή δωσιδικίας.

Όλοι οι παραπάνω όροι συμφωνούνται ως ουσιώδεις.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την mybabymall ή αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση προσωπικών δεδομένων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@mybabymall.gr .